VALSTYBINĖ MAŠINŲ BANDYMO STOTIS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

(VMBS)

Neries g. 4, Domeikava

LT–54370, Kauno r., Lietuva

Įstaigos kodas190819979

PVM kodas LT908199716

Tel./faks. (8~37)477215

El. paštas infovmbs@bandymai.lt

http://www.bandymai.lt

 

 VMBS

VERSIJA NEĮGALIEMS
 

Struktūra ir kontaktai

Teisinė informacija

Veikla

Paslaugos

Nuorodos

 

Traktoriai
Sertifikavimas
Paieška
Skelbimai

ATP


 

 

 

                                                                    

                

Dėl biudžetinės įstaigos Valstybinės mašinų bandymo stoties prie Žemės ūkio ministerijos pertvarkymo į valstybės įmonę Mašinų bandymo stotis

 

  Biudžetinės įstaigos Valstybinės mašinų bandymo stoties prie Žemės ūkio ministerijos pertvarkymo į valstybės įmonę Mašinų bandymo stotis pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutarimas Nr. 853 „Dėl biudžetinės įstaigos Valstybinės mašinų bandymo stoties prie Žemės ūkio ministerijos pertvarkymo į valstybės įmonę ir turto perdavimo“ ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. 3D-646 „Dėl biudžetinės įstaigos Valstybinės mašinų bandymo stoties prie Žemės ūkio ministerijos pertvarkymo į valstybės įmonę“.

  Pertvarkomas juridinis asmuo –  biudžetinė įstaiga Valstybinė mašinų bandymo stotis prie Žemės ūkio ministerijos (įstaigos kodas Juridinių asmenų registre – 190819979), buveinės adresas – Neries g. 4, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., Lietuvos Respublika.

  Biudžetinės įstaigos Valstybinės mašinų bandymo stotis prie Žemės ūkio ministerijos duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

  Po pertvarkymo veiksiantis juridinis asmuo – valstybės įmonė Mašinų bandymo stotis, buveinės adresas – Neries g. 4, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., Lietuvos Respublika.

  Valstybės įmonės Mašinų bandymo stoties savininkės teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

  Su Valstybės įmonės Mašinų bandymo stoties įstatais (po jų įregistravimo Juridini asmenų registre) ir pertvarkomos biudžetinės įstaigos Valstybinė mašinų bandymo stotis prie Žemės ūkio ministerijos (nuo pertvarkos pradžios) praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis galima susipažinti biudžetinės įstaigos, o po pertvarkos valstybės įmonės buveinėje, adresu – Neries g. 4, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., Lietuvos Respublika.

 

Įsakymas dėl pertvarkymo

                                                                     

    VMBS

     Valstybinė mašinų bandymo stotis prie Žemės ūkio ministerijos (VMBS) yra biudžetinė įstaiga, veikianti Žemės ūkio ministerijos administravimo srityje ir įgyvendinanti valstybinę politiką atitikties įvertinimo ir sertifikavimo srityje, siekiant apsaugoti šalies rinką nuo nekokybiškų, pavojingų sveikatai ir aplinkai žemės ūkio mašinų ir įrenginių, žemės ir miškų ūkio traktorių, žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir medienos apdorojimo įrangos, bei atliekanti kitų mašinų ir įrengimų savanorišką sertifikavimą ir bandymus, nustatant vartojimo savybių atitiktį norminių dokumentų reikalavimams.

Istorija

            Valstybinė mašinų bandymo stotis prie žemės ūkio ministerijos savo istoriją skaičiuoja nuo 1960 metų. Tais metais Domeikavoje, buvusios Mašinų – traktorių stoties bazėje buvo įkurta sąjunginio pavaldumo įstaiga – Lietuvos Valstybinė zoninė mašinų išbandymo stotis žemės ūkio technikos bandymui Lietuvoje ir Kaliningrado srityje.
           Per praėjusius dešimtmečius tobulėjo ir gausėjo žemės ūkio technikos bandymo priemonės ir įrengimai, stoties specialistai įgijo didelę patirtį bandymų srityje.
          Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, stotis perėjo Lietuvos jurisdikcijon, šiek tiek pakeitė pavadinimą ir tapo Valstybine mašinų bandymo stotimi.
            Šiuo metu stotis atlieka mašinų ir įrengimų bandymus ir sertifikavimą, teikia kitas paslaugas, išdėstytas įvadiniame puslapyje.
             Stotyje dirba virš dvidešimties aukštos kvalifikacijos specialistų.