UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

MAŠINŲ BANDYMO STOTIS

 

Neries g. 4, Domeikava

LT–54370, Kauno r., Lietuva

Įstaigos kodas190819979

PVM kodas LT908199716

Tel./faks. (8~37)477215

El. paštas infovmbs@bandymai.lt

http://www.bandymai.lt

 

 VĮMBS

VERSIJA NEĮGALIEMS
 

Struktūra ir kontaktai

Teisinė informacija

Veikla

Paslaugos

Nuorodos

Purkštuvai
Atitikties vertinimas/sertifikavimas
Paieška
Skelbimai

ATP


 

 

 

                                                                    

                

                                                                     

    VĮMBS

     Valstybės įmonė Mašinų bandymo stotis  yra įmonė, veikianti Žemės ūkio ministerijos administravimo srityje ir įgyvendinanti valstybinę politiką atitikties įvertinimo ir sertifikavimo srityje, siekiant apsaugoti šalies rinką nuo nekokybiškų, pavojingų sveikatai ir aplinkai žemės ūkio mašinų ir įrenginių, žemės ir miškų ūkio traktorių, žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir medienos apdorojimo įrangos, bei atliekanti kitų mašinų ir įrengimų savanorišką sertifikavimą ir bandymus, nustatant vartojimo savybių atitiktį norminių dokumentų reikalavimams.

Istorija

             Valstybės įmonė Mašinų bandymo stotis (anksčiau - Valstybinė mašinų bandymo stotis prie žemės ūkio ministerijos) savo istoriją skaičiuoja nuo 1960 metų. Tais metais Domeikavoje, buvusios Mašinų – traktorių stoties bazėje buvo įkurta sąjunginio pavaldumo įstaiga – Lietuvos Valstybinė zoninė mašinų išbandymo stotis žemės ūkio technikos bandymui Lietuvoje ir Kaliningrado srityje.
           Per praėjusius dešimtmečius tobulėjo ir gausėjo žemės ūkio technikos bandymo priemonės ir įrengimai, stoties specialistai įgijo didelę patirtį bandymų srityje.
          Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, stotis perėjo Lietuvos jurisdikcijon, šiek tiek pakeitė pavadinimą ir tapo Valstybine mašinų bandymo stotimi.
            Šiuo metu stotis atlieka mašinų ir įrengimų bandymus ir sertifikavimą, teikia kitas paslaugas, išdėstytas įvadiniame puslapyje.
             Stotyje dirba virš dvidešimties aukštos kvalifikacijos specialistų.